Blindor Emb. White 130cm

Код: Emb. Antracid 130
Челична блиндор врата
Димензија на каса: 133*203
Крило: Челилна конструкција обложено со MDF 8+8 mm фарбано со полиуретанска боја
Каса: Челик (до 30cm дебелина на зид)
Дебелина на челик: 2 мм
Брави: Kale
Изолација: Стиропор 5cm
Внатрешност: Челичен лим

35,600ден