Blindor Emb. White 97cm

Код: Emb. white 97
Челична блиндор врата
Димензија на каса: 97*203
Крило: Челилна конструкција обложено со MDF 8+8 mm фарбано со полиуретанска боја
Каса: Челик (до 30cm дебелина на зид)
Дебелина на челик: 2 мм
Брави: Kale
Изолација: Стиропор 5cm
Внатрешност: Челичен лим

23,300ден